Wakati, katika saa hii ya mwisho ya maisha yangu, ninapotazama nyuma kwenye miongo kadhaa ambayo nimepitia ninaona kwanza kabisa ni sababu ngapi zinifanya kushukuru. Zaidi ya yote, namshukuru Mungu Mwenyewe, mpaji wa zawadi zote njema, ambaye amenipa uzima na kuniongoza katika kila aina ya machafuko; ambaye kila mara alininyanyua nilipoanza kuteleza, ambaye kila mara alinipatia kwa upya nuru ya uso wake. Kwa kutazama nyuma, ninaona na kuelewa kwamba hata sehemu zenye giza na gumu za njia hii zilikuwa kwa ajili ya wokovu wangu na kwamba Aliniongoza vyema katika sehemu hizo.

Ninawashukuru wazazi wangu, ambao walinipatia maisha katika wakati mgumu na ambao, kwa gharama ya sadaka kubwa, kwa upendo wao waliniandalia nyumba nzuri ambayo, kama mwanga mkali, umeangazia siku zangu zote hadi leo. Imani ya baba yangu yenye ufahamu ilitufundisha sisi watoto kuamini na kama ishara imekuwa thabiti wakati wote kati ya uvumbuzi wangu wote wa kisayansi; Kwa kujitoa kwa kina mama yangu na wema mkubwa ni urithi ambao siwezi kamwe kushukuru vya kutosha. Dada yangu alinisaidia kwa miongo mingi bila ubinafsi na kwa hangaiko la upendo; kaka yangu, pamoja na ufahamu wa hukumu zake, azimio lake la nguvu na utulivu wa moyo, daima ilinitengenezea njia; bila kuendelea kwake kunitangulia na kunisindikiza nisingeweza kupata njia sahihi.

Ninamshukuru Mungu kwa moyo wote kwa ajili ya marafiki wengi, wanaume na wanawake, ambao daima walijiweka kando yangu; kwa washiriki katika hatua zote za safari yangu; kwa waalimu na wanafunzi alionipatia. Ninawakabidhi wote kwa shukrani kwa wema wake. Na ninataka kumshukuru Bwana kwa nchi yangu nzuri katika vilima vya Bavaria Alpine, ambamo sikuzote niliona utukufu wa Muumba mwenyewe ukiangaza. Ninawashukuru watu wa nchi yangu kwa sababu ndani yao niliweza kuona uzuri wa imani tena. Ninaomba kwamba ardhi yetu ibaki kuwa nchi ya imani tafadhali, wapendwa ndugu zangu: msiruhusu imani yenu ivurugike. Na hatimaye ninamshukuru Mungu kwa uzuri wote ambao nimeweza kuupata katika hatua zote za safari yangu, hasa Roma na Italia ambayo imekuwa nchi yangu ya pili.

Kwa wale wote niliowakosea kwa namna yoyote ile, kwa dhati ninawaomba msamaha.

Nilichosema hapo awali kwa wenzangu, sasa ninawaeleza wale wote katika Kanisa ambao walikabidhiwa katika huduma yangu: mdumu katika imani! Msichanganyikiwe! Mara nyingi inaonekana kwamba sayansi, sayansi asilia kwa upande mmoja na utafiti wa kihistoria (hasa ufafanuzi wa Maandiko Matakatifu) kwa upande mwingine, zinaweza kutoa matokeo yasiyoweza kukanushwa tofauti na imani ya Kikatoliki. Nimeishi mabadiliko ya sayansi ya asili tangu nyakati za kale na nimeweza kuona jinsi, kinyume chake, uhakika dhahiri dhidi ya imani umetoweka, na kuthibitisha kuwa si sayansi, lakini tafsiri tu za kifalsafa kutokana na sayansi; kama vile, zaidi ya hayo, ni katika mazungumzo na sayansi ya asili kwamba imani pia imejifunza kuelewa vyema vizingiti vya uthibitisho wake, na kwa hiyo umaalum wake.

Nimekuwa nikisindikiza safari ya taalimungu kwa miaka sitini, hasa sayansi ya Biblia, na kwa mfululizo wa vizazi mbalimbali ambapo nimeona nadharia zikiporomoka ambazo zilionekana kutotikisika, zikithibitisha kuwa dhana tu: kizazi huria (Harnack, J├╝licher, n.k.) , kizazi cha udhanaishi (Bultmann nk.), na kizazi cha Umaksi. Nimeona na ninaendelea kuona jinsi usawaziko wa imani umejitokeza na unajitokeza tena kutoka kwenye mkanganyiko wa dhana. Yesu Kristo kweli ndiye njia, ukweli, na uzima na Kanisa, pamoja na mapungufu yake yote, ni mwili wake kweli.

Hatimaye, ninaomba kwa unyenyekevu: mniombee, ili Bwana, licha ya dhambi zangu zote na mapungufu, anikaribishe katika makao ya milele. Kwa wale wote waliokabidhiwa kwangu, sala yangu kutoka moyoni inawaendea siku baada ya siku.