ASALI MUBASHARA-Alhamisi 20/02/2020

Karibuni sana wapendwa wa Bwana kwa tafakari ya neno la Bwana asubuhi ya leo. Neno la Bwana katika Zaburi ya wimbo wa katikati linasisitizia juu ya upendo alio nao mwenyezi Mungu kwa maskini. Kwa hakika Bwana huwasikiliza maskini, mbele yake maskini wanayo hadhi kuu. Mbele ya Bwana maskini akilia haonekani kuwa kama msumbufu bali husikilizwa katika huruma kuu.

Tabia hii ya kimungu ni tafauti na tabia inayooneshwa na baadhi ya wakristo wa enzi za Yakobo na Yakobo anakemea udhaifu wa namna hii. Wakristo wake walionekana kuwastahi zaidi matajiri kuliko maskini, cha ajabu kabisa ni kwamba tabia hii iliingia hadi kanisani, kwamba tajiri alionekana kuwa mkristo bora zaidi na wa maana kuliko maskini. Tajiri alipoingia kanisani, alionekana kama roho mtakatifu ameingia ndani ya kanisa. Hivyo baadhi ya waaamini walianza kumpatia heshima zaidi. Yakobo anakemea tabia za namna hii-kwanza kwa sababu humfanya Mungu atambulike kama Mungu mbaguzi, mwenye kuwapenda matajiri na kuwachukia maskini, pili, huwafanya wakristo watoe heshima zaidi kwa mwanadamu zaidi kuliko Mungu kwani kila alipo tajiri au kiongozi mkubwa, heshima huelekezwa zaidi kwake na hii humfanya Mungu asiabudiwe katika kina.

Neno hili litufundishe na sisi pia. Tusiwe na ubaguzi maishani mwetu hasa makanisani mwetu. Kanisani ni mahali ambapo wote wanapaswa kusikilizwa, hasa maskini na wagonjwa. Faraja yao ipo kanisani. Kanisa liwapatie faraja hii.

Kanisa liliundwa kwa nguvu na uwezo ya Roho Mtakatifu na sio kwa nguvu ya fedha. Wakristo wengi wa mwanzo waliohusika katika kueneza injili wengi walikuwa maskini na wagonjwa. Matajiri walikuwa wachache. Hata ikiwa kanisa litakosa matajiri au likikosa majengo mazuri au wasomi wakubwa-bado litazidi kuwepo na kuwa na nguvu kwani Roho ndiye afanyaye kazi ndani ya kanisa. Tuepuke kuwastahi matajiri zaidi kuliko maskini.

Katika somo la injili, Bwana Yesu anawauliza wanafunzi wake juu ya utambuzi wake yeye mwenyewe, kwamba watu hunena kwamba yeye ni nani? Petro anatoa jibu zuri, na Yesu anafurahishwa na jibu hilo na pia anaendelea mbele kumwelezea Petro juu ya utume na wajibu unaoambatana na cheo chake cha umasiha kwamba itambidi ateswe na kuuawa kabla ya kufufuka.

Petro hakubaliani na mtazamo huu na hivyo anataka kumpinga Yesu na Yesu anatumia maneno makali kabisa kumpinga Petro, anamwita Petro kuwa shetani, na hivyo akae nyuma. Yesu alifanya jambo zuri, la kutafuta utambulisho wake toka kwa wanafunzi wake na alifurahi kupata utambulisho wake toka kwa wanafunzi wake.

Sisi nasi tunapaswa kuuliza juu ya utambulisho wetu katika eneo tunaloishi-hii itatusaidia katika kujielewa zaidi. Wapo kati yetu ambao hatujielewi na pia maisha yetu hayaeleweki. Tukishirikiana na wenzetu, tutaweza kujitambua zaidi na kuwa watu bora zaidi.

Hivyo siku ya leo, mwulize mwenzako, je, mimi ni nani hapa? Maisha yangu yakoje hapa? Ninatimiza wajibu wangu vipi? Majibu yao yaweza kuwa msaada mkubwa sana kwetu. Pia tusisite kuwakemea tena kwa ukali wale wanaotutaka tubadili mwenendo na msimamo wetu bora. Yesu alimkemea Petro kwa ukali. Nasi tuwakemee marafiki wabaya, na wote walio na mawazo potofu yawezayo kuharibu maisha yetu.

©Pd. Prosper Kessy OFMCap.

NB: SHAJARA ZA 2020 ZA ASALI MUBASHARA -Zenye tafakari ya kina zipo zakutosha wasiliana nami 0755444471 au 0714002466. Jipatie shajara hii ikufundishe namna ya kuchambua masomo na jinsi ya kujisogeza karibu na Mungu kwa njia ya Neno lake, “Kutokufahamu maandiko nikutokumfahamu Kristo”-Mt.Jerome.