ASALI MUBASHARA-Jumatatu 25/11/2019

Karibuni ndugu zangu kwa adhimisho la Misa Takatifu asubuhi ya leo. Leo neno la Bwana tunalokutana nalo katika asubuhi ya leo ni la matumani na linatuambia kwamba Bwana huhukumu kwa kufuata moyo na hili analionyesha anavyoisifia ile sadaka kidogo inayotolewa na huyu Mama mjane leo. Mama huyu alitoa ile senti ya mwisho iliyokuwa inalinda nyumba yake, yaani hakubakiwa na kitu, yaani aliutoa moyo wake wote kwa Bwana na hili ndilo Bwana analotaka; yaani imani yako uweke na matumaini yako kwake. Yeye anajua kwamba kuna wengine waliokuwa wanatoaga mamilioni lakini imani yao kwake ilikuwa mbali kabisa. Fundisho lake hapa ni kwamba unapotoa sadaka yoyote, hakikisha moyo wako upo katika ile sadaka, yaani umejichunguza tayari, umeshajizatiti natoa hiki na hiki kwa ajili ya nini, na unakuja kanisani ukijua kwamba nampa Bwana hiki kitu kwa sababu gani-yaani moyo wako uwe pale.

Kosa la wale matajiri ni kwamba walipokuwa wanatoa, moyo wao haukuwa kwenye ile sadaka, yaani hawakutoa mioyo yao bali walienda tu kama sehemu tu ya kujionyesha onyesha-mioyo yao haipo kwenye sadaka yao kabisa. Hawajiuliza hata juu ya sababu za wao kutoa sadaka-ni sehemu ya kujionyesha au kufanyia matanuzi yao na hiki ndicho anachokiona Yesu.

Hapa anatufundisha kwamba katika yote mtakayofanya kwa ajili ya Bwana, usiamke tu na kuja na kuwaona wenzako wanaamka na kutoa au kuja kanisani na wewe unakimbilia na kuunga tela na kumbe hata moyo wako haupo. Wewe jichunguze kwanza na hakikisha hata kama ni sadaka yako ya kanisani, moyo wako uwe kwenye hiyo sadaka-jiulize kwa nini unatoa na sababu za kutoa na muombe Mungu akutimizie Baraka zake.

Na katika somo la kwanza tunakutana na mfano wa kijana Daniel na wenzake ambaye moyo wake wote ulibakia bado kwa Bwana, licha ya yeye kuwa katika nchi ya kigeni, akili yake yote bado ilibakia Yerusalem, katika dini yake aliyoiacha. Na leo anakataa kula chakula cha mfalme kwa sababu tu ya kukumbuka dini na tamaduni zake kule nyumbani, hataki kujinajisi kabisa-ikitegemea kwamba baadhi ya vyakula vya wapagani havikupokelewa na tamaduni za Kiisraeli. Kila akikumbuka dini yake moyo wake uliwaka.

Hapa ndugu zangu tunafundishwa kwamba mioyo yetu iwe juu ya vile tulivyovichagua. Hata unapotoa kitu kwa ajili ya Bwana-moyo wako uwe pale. Usiingie tu na kuokota mia mbili iliyoanguka uvunguni na kuitoa tu. je, jiulize moyo wangu uko kwenye hii mia mbili na ninapoitoa hii mia mbili-moyo wangu umeambatana nayo?
Na hata unapokuja kanisani, jiulize moyo wangu umeambatana na hapa kanisani au la? Na hata kama upo katika ndoa au utawa-jiulize moyo wangu umeambatana na huu utawa? Hivyo, mioyo yetu iambatane na makusudio yetu.

© Pd. Prosper Kessy OFMCap.