*ASALI MUBASHARA-Jumamosi 23/11/2019*
Karibuni ndugu zangu kwa adhimisho la Misa takatifu asubuhi ya leo. Neno la Bwana linaanza kwa kuliangalia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Wamakabayo. Sasa tunakutana na habari za mfalme Antiokus Epiphanes na leo anajuta kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Huyu mfalme hakuwa Myahudi bali alitoka taifa la Wagiriki na hivyo aliwatesa sana Wayahudi. Alitaka kuangamiza dini yao kabisa na kuwafanya waabudu miungu na tamaduni za Kigiriki na alipitisha amri kusema kwamba Myahudi yeyote atakayekutwa akifuata tamaduni za Kiyahudi auawe. Hivyo, aliwauwa sana Wayahudi wote waliokataa kukubaliana naye. Alidiriki hata kuingiza sanamu za miungu ya taifa la wagiriki ndani ya hekalu la Wayahudi huko Yerusalem ili waisraeli waache kumwabudu Mungu wao na kuabudu hayo masanamu. Uovu wa huyu Antiokus ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba nabii Danieli katika kitabu chake alimwelezea kama limnyama lililotumwa na shetani ili liwangatengate watu wa Mungu.
Baadhi ya Wayahudi waliogopeshwa na nguvu zake na ushujaa wa huyu kiongozi na hivyo walikubali kuitumikia hii miungu ya Kigiriki. Lakini baadhi walikimbilia mlimani-msituni na kuanza kupambana naye. Hawakuchoka bali walipambana naye kwa miaka arobaini na kila siku huyu mfalme nguvu zake na ukatili wake ulikuwa unaongezeka. Lakini chaajabu ni kwamba, leo katika somo la kwanza, huyu mfalme baada ya miaka yote ya ubabe anashindwa. Nguvu zake kwisha kazi. Wale Wayahudi waliokimbilia msituni na kuanza kupambana na huyu mfalme wa Kigiriki wanashinda, wanauteka mji wao wa Yerusalem, wanaingia na kuvunjavunja lile lisanamu la miungu ya Kigiriki lililowekwa ndani ya hekalu na kulitakasa tena hekalu. Yule mfalme anabakia akijutia kama tulivyosikia katika somo la kwanza akisema angalau nisingewafanyia Wayahudi hivyo na huu unakuwa mwisho wake na watu wa Bwana wanashinda na miungu ya Kigiriki inavunjwa vunjwa kabisa.
Hapa tuna cha kujifunza ndugu zangu; Unapotumia uovu wako kuwadhulumu watu, jua kwamba midomo ya unaowadhulumu nayo inasali kumlilia Mungu na nakwambia muda utafika ambapo mambo yatakugeukia. Somo hili tena ni onyo kwetu kwamba tuache kasumba ya kufikiri kwamba usalama unapatikana kwa pale ninapokuwa na mkubwa Fulani akinikingia kifua, akinipigania. Anayeweza kukukingia kifua ni Yesu mwenyewe kwani hawa binadamu wengine wanafaulu kidogo tu lakini mwisho wa siku nao wanateketea kama akina Antiokus.
Katika somo la injili tumesikia habari juu ya Wasadukayo ambao hawakuamini   juu ya ufufuko. Hawa walitumia muda wao wote ili kukusanya mali za kutosha na kuishi kwa raha wakifikiri kwamba maisha huishia hapahapa na leo wanampatia Yesu hili swali ili kumtega ili kumwonyesha jinsi suala la ufufuko lisivyowezekana na hata kama yatakuwako basi yatakuwa ni maisha ya vita tu kwani maadui wako wote nao utawakuta huko mbinguni na huko mtaanza kupigana tena. Yesu anakataa na kusema maisha ya baadaye ni tofauti na hapa duniani kwani kule kuna kuishi kitakatifu. Na maisha yote ya duniani, yawe ya ndoa, utawa lengo lake ni kukufanya umfikie Mungu na si kutimizia tamaa za kimwili. Mke au baba unayeishi naye lengo la kwanza ni ili akusaidie ufike kwa Mungu. Hivyo, unapokuwa katika ndoa, lazima ujiulize kwamba je, tangu niingie ndoa au utawa, najiona kumkaribia Mungu Zaidi? Na hili ni swali ambalo watawa wote wakiamka asubuhi na kabla ya kulala wanapaswa kujiuliza je, maisha yangu ya utawa, au huyu mama niliyemuoa na familia niliyonayo, je inanisaidia nimkaribie Mungu? Na hili ni swali ambalo naomba niwaache nalo? Je mimi kwa kusali kwangu jumuiya au kwa kuja kanisani kunanifanya kweli kumkaribia Mungu. Pale unapoona mambo yakilegea tuongeze bidii.Tumsifu Yesu Kristo!
©Pd. Prosper Kessy OFMCap.
 *NB: SHAJARA ZA ASALI MUBASHARA YA 2020. Ukihitaji shajara ya “ASALI MUBASHARA” ya mwaka 2020 yenye masomo ya kila siku na tafakari zake za Asali Mubashara mwaka mzima wasiliana nami kwa number hizi 0755444471 au 0714002466. Shajara imeshiba na masomo mpaka na zaburi zimechambuliwa kuongeza ufahamu wa maandiko na kukuza hekima yetu kwa Mungu.* *Ukiipata utaipenda mwenyewe